Taiao

Ko te rangi, ko te whenua ko te wai ngā taiao matua torotorohia ana ki te whai mātauranga. 

Waiho mā te karakia nei e tohu mai.

Wānangahia te atua o te rangi 

O te rā, o te marama, o te whetū, o te kapua, o te hau

Tātaihia ko te kawa o te rangi,

Ko te nui o te rangi, ko te hua o te rangi

Ko te paki o te rangi, ko te pū o te rangi

Ko te mana o te rangi ka tau hā, 

Whakatau ko te rangi e tū iho nei

Ka tau hā, whakatau 

Ko te whenua e takoto ake nei

Takitakina ko te kawa o Papa

Ko te horanga ā-nuku, he atua!

He tipu te atua, he rākau te atua, 

He ngārara te atua, he manu te atua

He oneone te atua e tangi ai te mapu

I te korowai ka takapau he kawa ora!

He orangarangi, he oranganuku

He aroha nā, he kōmanawa

Rurukuhia ki te wai whakaika, 

Ko te kawa Tangaroa, he atua!

He mātāpuna, he pukenga wai, 

He terenga ika, he paringa tai, 

Homai te waiora ki a au

Ki taiao nuku, ki taiao rangi 

Ka whakairihia te kawa

Homai te kauhou atua ki uta e!

Ko te takutaku nei he momo whakariterite kia whai whakaaro ki ngā āhuatanga hei kawe i te kaupapa o Mātaiao arā, he whakaraupapa i ngā momo aronga e tutuki ai ngā mahi.