TE KURAWAI

He orangarangi, he oranganuku

He aroha nā, he kōmanawa

Rurukuhia ki te wai whakaika, 

Ko te kawa Tangaroa, he atua!

He mātāpuna, he pukenga wai, 

He terenga ika, he paringa tai, 

Homai te waiora ki a au

Ki taiao nuku, ki taiao rangi 

Ka whakairihia te kawa

Homai te kauhou atua ki uta e!

Ko tā Te Kurawai he hōtaka whakaako i ngā ākonga Māori ki ngā mātauranga e hāngai nei ki ngā āhuatanga wai o tō tātou taiao. He marau nō roto o te tātaiaro o Mātaiao. 

Ko te matua o Te Kurawai he tuitui i ngā uaratanga o nehe ki ngā akoranga o tēnei ao hou, e hāngai pū nei ki te wai. Pēnei i te awa ki te moana, ngā roto anō hoki.

Ngā tohu whakapakari

E puta ai ngā ākonga hei tauira o Te Kurawai ka whakawhiwhia rātou ki ngā tohu Taumata NCEA, he Diploma Taumata 4 rānei i tā rātou i pai ai, i whai ai. He whaitiwhikete te mahi:


Pūmautanga