Kura

E ai ki ngā rangahau ko te 7% noa nei o ngā tamariki (tau 5-18) e kori ana ki tā te tikanga kori o Aotearoa (ko tōna 1 haora āhua kaha nei te kori i ia rā) mā roto anō i te tākaro. Ka pēhea nei te rahi o te 93%? Nā reira i toko ake te whakaaro ki te whai kaupapa e kori ai te tamariki, māna anō e ora ake ai te hau, te hinengaro, te wairua, otirā te tikanga tangata. Ka whiriwhiria e Tapuwaekura ko te kaupapa Atua Matua hei whakahauora i te tamariki i roto i ngā kura. Ka whakamātautauria te kaupapa i ngā tau e rua ka hori nei mā te wānanga tahi me ngā kaiako 89 i ngā kura 34 o te motu, i ngā momo taiao e 7 mai i ngā maunga teitei heke iho ki ngā tai moana.

At the start of this project statistics showed that only 7% of children and young people (aged 5-18) are meeting the New Zealand guidelines for physical activity (atleast 1 hour a day of moderate to vigorous physical activity) solely through PE, sport, exercise and active recreation. What about the other 93%?So we considered what could be done to encourage more activity amongst children, given that quality physical activity improves physical health, educational outcomes, mental health and social connectedness.

Nō nātata nei ka arotakea te kaupapa o Tapuwaekura ka hua mai ko Mātaiao kia aronui ngā kaiako ki te mātai, ki te tirotiro, ki te wānanga i ngā tohu o ngā taiao e takatū nei rātau, mā reira e tipu ai ngā mahi hei ako, hei whakaako mā rātau ki ngā tamariki. Nā reira ko te tāhū o te kaupapa ko tēnei:


Atua Matua - ko te kaupapa matua

I

Tapuwaekua - ko te rōpū e kawe ana i te kaupapa

I

Mātaiao - ko te kaupapa hei whai mā te kaiako

Based on evaluation evidence, Tapuwaekura recently rebranded as Mātaiao to focus kaiako attention on observing phenomena in their respective environments, learning from those observations and using these as the basis for teaching children. The story of Mātaiao is as follows:

Atua Matua – the initial approach

I

Tapuwaekua – the team delivering the approach

I

Mātaiao – the rebranded approach for kaiako

Kāti, e takatū ana a Tapuwaekura ki te āwhina i ngā kura me ngā kaiako, kia tae atu rātau ki ō rātau nā taiao, ki te whai mātauranga, ki te whakaara i ngā whakapapa atua, ki te whai akoranga i reira hei whakaako mā rātau ki ngā tamariki. Kāore i te hiahia ki te whakataumaha anō i ngā kaiako ki mahi kē atu, engari e whakangāwari ana i te kaupapa nei e rata ai te kaiako, e rata hoki ai te tamariki ā tōna wā. Nā reira ka mahi tahi me ngā kaiako ki te tuitui i te kaupapa o Mātaiao ki te mahere marau, ki te whiritahi i ngā ngohe, i ngā rauemi, me ngā aromatawai hei āwhina.

Tapuwaekura will continue to support kura and kaiako to engage with their respective environments in the pursuit environmental knowledge, to reconnected with environmental genealogy, and to take learnings from this for their teaching practice. We don’t want to add more to the busy workloads of kaiako, so we are ensuring that Mātaiao is made easily accessible for kaiako, and for children as well. We will therefore work with kaiako to integrate Mātaiao into curriculum plans, supported by teaching, learning and assessment activities.