Tātaiaro

He tātaiaro (framework) tēnei. Ko tāna mahi he ārahi i te whakaaro. 

E whā ngā ritenga o te tātaiaro nei; ko te Mātauranga kei te whāia i te taiao, ko te Whakapapa atua i te taiao, ko ngā Akoranga o te taiao, ka mutu ko te Tohutaka – ko ngā tohu o te taiao.

Mātauranga

He whai mātauranga taiao te matua o te kaupapa nei, arā, te mātauranga o te rangi, o te whenua, o te wai.

Whakapapa

Kei ngā whakapapa o ngā atua taiao te mātauranga e noho ana.

Akoranga

He aha ngā akoranga o te whai mātauranga taiao?

Tohutaka

He mātai i ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te wai.